Ponuky voľných pracovných miest

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici prijme do  pracovného pomeru na dobu určitú a to od 1.5.2018 do 31.10.2018  zamestnanca/zamestnankyňu/ do funkcie  lektor /lektorka/– sprievodca/sprievodkyňa/ v expozíciách SBM.

Požiadavky :  vzdelanie  :  úplné stredoškolské vzdelanie

jazyk : angličtina, alebo nemčina

podmienky : samostatnosť, komunikatívnosť, bezúhonnosť

Žiadosť so životopisom zasielajte na adresu : Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 96901 Banská Štiavnica do 10.4.2018

Číslo tel. : 045/6949411