Iné publikácie - predaj

Denková Zuzana, Chovanová Iveta. /NE/ZABUDNUTÍ AUŠUSNÍCI. Banská Štiavnica: Iniciatíva za živé mesto, Slovenské banské múzeum, 2013, 80 s.

Publikácia je venovaná fenoménu „ aušusníkov ” ako prvku z pestrej mozaiky baníckej kultúry. Približuje  svet aušusníkov, ktorý  je plný prekvapení, zaujímavostí a nezodpovedaných otázok.

Obsah tvoria nasledovné tematické oblasti:

  • Kto sú aušusníci ?
  • Čo bolo poslaním aušusníkov?
  • Bratia aušusníci - stredoveké banícke bratstvá
  • Vyobrazenia a podoby aušusníkov
  • Originálny odev aušusníkov
  • Tradícia a súčasnosť

Koncept a text publikácie spracovali Zuzana Denková a Iveta Chovanová. Autormi fotografií sú Lubomír Lužina a Katarína Patschová. Brožúra vyšla v slovenskom jazyku. Vydanie podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Cena: 5 €